JAGUAR XK 8 / XK R

1. JAGUAR XK 8

JAXK4000 JAXK4002 JAXK4004 JAXK4047
JAXK4028 JAXK4012 JAXK4019 JAXK4030
JAXK4021 JAXK4027 JAXK4025 JAXK4029

JAXK4000-01, JAGUAR XK 8, 1996, F, ref : JLD 11 22 21 96, 6 pages, format 1,2 A4
JAXK4000-02, JAGUAR XK 8, 1996, GB, ref : JLD 10 22 21 96, 6 pages, format 1,2 A4
JAXK4000-03, JAGUAR XK 8, 1996, I, ref : JLD 14 22 21 96, 6 pages, format 1,2 A4

JAXK4002-01, JAGUAR XK 8, 1996, GB, ref : JLD 10 22 21 96T, 6 pages, format 1,2 A4
JAXK4002-02, JAGUAR XK 8, 1996, F, ref : JLD 11 22 21 96T, 6 pages, format 1,2 A4
JAXK4000-03, JAGUAR XK 8, 1996, NL, ref : JLD 12 22 21 96T, 6 pages, format 1,2 A4
JAXK4000-04, JAGUAR XK 8, 1996, D, ref : JLD 13 22 21 96T, 6 pages, format 1,2 A4
JAXK4000-05, JAGUAR XK 8, 1996, I, ref : JLD 14 22 21 96T, 6 pages, format 1,2 A4

JAXK4004-01, JAGUAR XK 8, 1996, GB, ref : JLD 21 01 21 96, 54 pages, format 1,2 A4
JAXK4004-02, JAGUAR XK 8, 1996, CH FRA, ref : JLD 32 01 21 96, 54 pages, format 1,2 A4
JAXK4004-03, JAGUAR XK 8, 1996, I, ref : JLD 14 01 21 96, 54 pages, format 1,2 A4
JAXK4004-04, JAGUAR XK 8, 1996, B NED, ref : JLD 34 01 21 96, 54 pages, format 1,2 A4
JAXK4004-05, JAGUAR XK 8, 1996, B FRA, ref : JLD 36 01 21 96, 54 pages, format 1,2 A4
JAXK4004-06, JAGUAR XK 8, 1996, F, ref : JLD 11 01 21 96, 54 pages, format 1,2 A4
JAXK4004-07, JAGUAR XK 8, 1996, CH DEU, ref : JLD 33 01 21 96, 54 pages, format 1,2 A4

JAXK4047-01, JAGUAR XK 8, 1996, B NED, 4 pages, format 1,2 A4

JAXK4028-01, JAGUAR XK 8, 04/1997, I, 32 pages, format A4

JAXK4012-01, JAGUAR XK 8, 06/1997, F, ref : JLD 11 01 21 98, 32 pages, format 1,2 A4
JAXK4012-09, JAGUAR XK 8, 08/1997, D, ref : JLD 13 01 21 98, 32 pages, format 1,2 A4
JAXK4012-02, JAGUAR XK 8, 1998, GB, ref : JLD 10 01 21 98, 32 pages, format 1,2 A4
JAXK4012-03, JAGUAR XK 8, 1998, CH FRA, ref : JLD 32 01 21 98, 32 pages, format 1,2 A4
JAXK4012-04, JAGUAR XK 8, 1998, CH DEU, ref : JLD 33 01 21 98, 32 pages, format 1,2 A4
JAXK4012-05, JAGUAR XK 8, 1998, I, ref : JLD 14 01 21 98, 32 pages, format 1,2 A4
JAXK4012-06, JAGUAR XK 8, 1998, B FRA, ref : JLD 36 01 21 98, 32 pages, format 1,2 A4
JAXK4012-07, JAGUAR XK 8, 1998, B NED, ref : JLD 34 01 21 98, 32 pages, format 1,2 A4
JAXK4012-08, JAGUAR XK 8, 1998, NL, ref : JLD 12 01 21 98, 32 pages, format 1,2 A4

JAXK4019-01, JAGUAR XK, 1999, CH FRA, ref : JLM 32 02 03 99, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4019-02, JAGUAR XK, 1999, CH DEU, ref : JLM 33 02 03 99, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4019-03, JAGUAR XK, 1999, GB, ref : JLM 10 02 03 99, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4019-04, JAGUAR XK, 09/1998, F, ref : JLM 11 02 03 99, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4019-05, JAGUAR XK, 1999, NL, ref : JLM 12 02 03 99, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4019-06, JAGUAR XK, 08/1998, D, ref : JLM 13 02 03 99, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4019-07, JAGUAR XK, 1999, I, ref : JLM 14 02 03 99, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4019-09, JAGUAR XK, 1999, B FRA, ref : JLM 36 02 03 99, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4019-08, JAGUAR XK, 1999, B NED, ref : JLM 34 02 03 99, 44 pages, format 1,2 A4

JAXK4030-01, JAGUAR XK, 1999, NL, 6 pages, format A4

JAXK4021-01, JAGUAR XK, 2000, GB, ref : JLM 10 02 03 00, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4021-02, JAGUAR XK, 2000, CH FRA, ref : JLM 32 02 03 00, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4021-03, JAGUAR XK, 09/1999, F, ref : JLM 11 02 03 00, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4021-04, JAGUAR XK, 2000, NL, ref : JLM 12 02 03 00, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4021-05, JAGUAR XK, 07/1999, D, ref : JLM 13 02 03 00, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4021-06, JAGUAR XK, 2000, I, ref : JLM 14 02 03 00, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4021-07, JAGUAR XK, 08/1999, A, ref : JLM 30 02 03 00, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4021-08, JAGUAR XK, 2000, CH DEU, ref : JLM 33 02 03 00, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4021-09, JAGUAR XK, 2000, B NED, ref : JLM 34 02 03 00, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4021-10, JAGUAR XK, 2000, B FRA, ref : JLM 36 02 03 00, 44 pages, format 1,2 A4

JAXK4027-01, JAGUAR XK 2001, 10/2000, USA, ref : 100K 10/00, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4027-02, JAGUAR XK 2001, 10/2000, CDN FRA, ref : 100K 10/00, 44 pages, format 1,2 A4

JAXK4025-01, JAGUAR XK, 2001, GB, ref : JLM 10 02 03 01, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4025-02, JAGUAR XK, 09/2000, F ref : JLM 11 02 03 01, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4025-03, JAGUAR XK, août 2000, D, ref : JLM 13 02 03 01, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4025-04, JAGUAR XK, 2001, I, ref : JLM 14 02 03 01, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4025-05, JAGUAR XK, 2001, E, ref : JLM 15 02 03 01, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4025-06, JAGUAR XK, 2001, CH FRA, ref : JLM 32 02 03 01, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4025-07, JAGUAR XK, 2001, CH DEU, ref : JLM 33 02 03 01, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4025-09, JAGUAR XK, 2001, B FRA, ref : JLM 36 02 03 01, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4025-08, JAGUAR XK, 2001, B NED, ref : JLM 34 02 03 01, 44 pages, format 1,2 A4
JAXK4025-10, JAGUAR XK, 2001, NL, ref : JLM 12 02 03 01, 44 pages, format 1,2 A4

JAXK4029-02, JAGUAR XK, 06/2000, F, ref : JLM 11 20 03 01, 26 pages, format 2/3 A4
JAXK4029-04, JAGUAR XK, 08/2000, D, ref : JLM 13 20 03 01, 26 pages, format 2/3 A4
JAXK4029-01, JAGUAR XK, 2001, GB, ref : JLM 10 20 03 01, 26 pages, format 2/3 A4
JAXK4029-03, JAGUAR XK, 2001, NL, ref : JLM 12 20 03 01, 26 pages, format 2/3 A4
JAXK4029-05, JAGUAR XK, 2001, I, ref : JLM 14 20 03 01, 26 pages, format 2/3 A4
JAXK4029-06, JAGUAR XK, 2001, E, ref : JLM 15 20 03 01, 26 pages, format 2/3 A4
JAXK4029-07, JAGUAR XK, 2001, CH FRA, ref : JLM 32 20 03 01, 26 pages, format 2/3 A4
JAXK4029-09, JAGUAR XK, 2001, CH DEU, ref : JLM 33 20 03 01, 26 pages, format 2/3 A4
JAXK4029-08, JAGUAR XK, 2001, B FRA, ref : JLM 36 20 03 01, 26 pages, format 2/3 A4

JAXK4031 JAXK4032 JAXK4033 JAXK4034
JAXK4035 JAXK4036 JAXK4037 JAXK4039
 

JAXK4040 JAXK4042 JAXK4043 JAXK4044

JAXK4031-01, JAGUAR XK, 09/2001, D, ref : JLM 13 20 03 02, 24 pages, format 1/2 A4
JAXK4031-02, JAGUAR XK, 2002, F, ref : JLM 11 20 03 02, 24 pages, format 1/2 A4
JAXK4031-03, JAGUAR XK, 2002, I, ref : JLM 14 20 03 02, 24 pages, format 1/2 A4
JAXK4031-04, JAGUAR XK, 2002, CH FRA, ref : JLM 32 20 03 02, 24 pages, format 1/2 A4
JAXK4031-05, JAGUAR XK, 2002, CH DEU, ref : JLM 33 20 03 02, 24 pages, format 1/2 A4

JAXK4032-05, JAGUAR XK, 08/2001, F, ref : JLM 11 02 03 02, 50 pages, format 1,2 A4
JAXK4032-01, JAGUAR XK, 2002, GB, ref : JLM 10 02 03 02, 50 pages, format 1,2 A4
JAXK4032-02, JAGUAR XK, 2002, I, ref : JLM 14 02 03 02, 50 pages, format 1,2 A4
JAXK4032-03, JAGUAR XK, 2002, B FRA, ref : JLM 36 02 03 02, 50 pages, format 1,2 A4
JAXK4032-04, JAGUAR XK, 2002, CH FRA, ref : JLM 32 02 03 02, 50 pages, format 1,2 A4
JAXK4032-05, JAGUAR XK, 2002, CH DEU, ref : JLM 33 02 03 02, 50 pages, format 1,2 A4

JAXK4033-06, JAGUAR XK, 07/2002, D, ref : JLM 13 02 03 03, 68 pages, format 1,2 A4

JAXK4033-02, JAGUAR XK, 08/2002, F, ref : JLM 11 02 03 03, 68 pages, format 1,2 A4
JAXK4033-03, JAGUAR XK, 2003, GB, ref : JLM 10 02 03 03, 68 pages, format 1,2 A4
JAXK4033-01, JAGUAR XK, 2003, B FRA, ref : JLM 36 02 03 03, 68 pages, format 1,2 A4
JAXK4033-05, JAGUAR XK, 2003, B NED, ref : JLM 34 02 03 03, 68 pages, format 1,2 A4
JAXK4033-08, JAGUAR XK, 2003, CH FRA, ref : JLM 32 02 03 03, 68 pages, format 1,2 A4
JAXK4033-04, JAGUAR XK, 2003, CH DEU, ref : JLM 33 02 03 03, 68 pages, format 1,2 A4
JAXK4033-06, JAGUAR XK, 2003, NL, ref : JLM 12 02 03 03, 68 pages, format 1,2 A4
JAXK4033-07, JAGUAR XK, 2003, I, ref : JLM 14 02 03 03, 68 pages, format 1,2 A4

JAXK4034-04, JAGUAR XK, 06/2002, F, ref : JLM 11 20 03 03, 24 pages, format A4
JAXK4034-05, JAGUAR XK, 07/2002, D, ref : JLM 13 20 03 03, 24 pages, format A4
JAXK4034-01, JAGUAR XK, 2003, GB, ref : JLM 10 20 03 03, 24 pages, format A4
JAXK4034-02, JAGUAR XK, 2003, CH FRA, ref : JLM 32 20 03 03, 24 pages, format A4
JAXK4034-03, JAGUAR XK, 2003, CH DEU, ref : JLM 33 20 03 03, 24 pages, format A4
JAXK4034-06, JAGUAR XK, 2003, I, ref : JLM 14 20 03 03, 24 pages, format A4

JAXK4035-01, JAGUAR XK, 09/2002, CH FRA, 12 pages, format 1/2 A4
JAXK4035-02, JAGUAR XK, 09/2002, CH DEU, 12 pages, format 1/2 A4

JAXK4036-01, JAGUAR XK, 06/2003, D, ref : JLM 13 02 03 04, 50 pages, format A4
JAXK4036-02, JAGUAR XK, 2004, GB, ref : JLM 10 02 03 04, 50 pages, format A4
JAXK4036-04, JAGUAR XK, 2004, CH FRA, ref : JLM 32 02 03 04, 50 pages, format A4
JAXK4036-05, JAGUAR XK, 2004, CH DEU, ref : JLM 33 02 03 04, 50 pages, format A4
JAXK4036-06, JAGUAR XK, 2004, B FRA, ref : JLM 36 02 03 04, 50 pages, format A4
JAXK4036-07, JAGUAR XK, 2004, NL / B NED, ref : JLM 14-34 02 03 04, 50 pages, format A4
JAXK4036-03, JAGUAR XK, 2004, I, ref : JLM 14 02 03 04, 50 pages, format A4
JAXK4036-08, JAGUAR XK, 2004, A, ref : JLM 30 02 03 04, 50 pages, format A4

JAXK4037-01, JAGUAR XK, 03/2004, F, 28 pages + CD, format 2/3 A4

JAXK4039-01, JAGUAR XK, 2004, GB, ref : JLM 10 02 03 04.5, 40 pages sous pochette, format A4
JAXK4039-13, JAGUAR XK, 2004, NL, ref : JLM 12 02 03 04.5, 40 pages sous pochette, format A4
JAXK4039-02, JAGUAR XK, 2004, B FRA, ref : JLM 36 02 03 04.5, 40 pages sous pochette, format A4
JAXK4039-03, JAGUAR XK, 2004, B NED, ref : JLM 34 02 03 04.5, 40 pages sous pochette, format A4
JAXK4039-04, JAGUAR XK, 2004, CH FRA, ref : JLM 32 02 03 04.5, 40 pages sous pochette, format A4
JAXK4039-05, JAGUAR XK, 2004, CH DEU, ref : JLM 33 02 03 04.5, 40 pages sous pochette, format A4
JAXK4039-06, JAGUAR XK, 2004, I, ref : JLM 14 02 03 04.5, 40 pages sous pochette, format A4
JAXK4039-07, JAGUAR XK, 2004, A, ref : JLM 30 02 03 04.5, 40 pages sous pochette, format A4
JAXK4039-09, JAGUAR XK, 03/2004, F, ref : JLM 11 02 03 04.5, 40 pages sous pochette, format A4
JAXK4039-08, JAGUAR XK, 04/2004, D, ref : JLM 13 02 03 04.5, 40 pages sous pochette, format A4
JAXK4039-11, JAGUAR XK, 2005, GB, ref : JLM 10 02 03 05.5, 40 pages sous pochette, format A4
JAXK4039-10, JAGUAR XK, 2005, NL, ref : JLM 12 02 03 05.5, 40 pages sous pochette, format A4
JAXK4039-12, JAGUAR XK, 2005, A, ref : JLM 30 02 03 05.5, 40 pages sous pochette, format A4

JAXK4040-01, JAGUAR XK 4.2 S, 03/2005, F, 32 pages sous pochette avec CD, format 2/3 A4
JAXK4040-02, JAGUAR XK 4.2 S, 03/2005, GB, 32 pages sous pochette avec CD, format 2/3 A4

JAXK4042-01, JAGUAR XK 4.2 S, 05/2005, GB, ref : JLM 10 02 24 06, 40 pages, couverture rigide, format A4
JAXK4042-02, JAGUAR XK 4.2 S, 05/2005, I, ref : JLM 14 02 24 06, 40 pages, couverture rigide, format A4
JAXK4042-03, JAGUAR XK 4.2 S, 05/2005, CH FRA, ref : JLM 32 02 24 06, 40 pages, couverture rigide, format A4
JAXK4042-04, JAGUAR XK 4.2 S, 05/2005, CH DEU, ref : JLM 33 02 24 06, 40 pages, couverture rigide, format A4

JAXK4043-01, JAGUAR XK 4.2 S CELEBRATION, 05/2005, B FRA, ref : JLM 36 02 24 06, 40 pages, couverture rigide, format A4
JAXK4043-02, JAGUAR XK 4.2 S CELEBRATION, 05/2005, B NED, ref : JLM 34 02 24 06, 40 pages, couverture rigide, format A4

JAXK4044-01, JAGUAR XKR-S, 05/2005, NL, ref : JLM 12 02 24 06, 40 pages, couverture rigide, format A4

JAXK4045

JAXK4045-01, JAGUAR XKR 4.2 S CABRIOLET CELEBRATION, 05/2005, D, ref : JLM 13 02 24 06, 40 pages, couverture rigide, format A4


2. JAGUAR XK 8 Cabriolet

JAXK4022 JAXK4041 JAXK4046

JAXK4022-01, JAGUAR XK 8 CABRIOLET, 1998, INT DEU/FRA/ENG, 2 pages, format A4

JAXK4041-01, JAGUAR XKR 4.2S CABRIOLET CELEBRATION, 2005, D, 10 pages, format A4

JAXK4046-01, JAGUAR XK CABRIOLET CELEBRATION PACK, 01/2004, B FRA, 2 pages, format A4
JAXK4046-02, JAGUAR XK CABRIOLET CELEBRATION PACK, 01/2004, B NED, 2 pages, format A4


3. JAGUAR XK R

JAXK4023 JAXK4024 JAXK4026 JAXK4038

JAXK4023-01, JAGUAR XK R, 1998, INT FRA, 8 pages, format A4, dépliant
JAXK4023-02, JAGUAR XK R, 1998, GB, 8 pages, format A4, dépliant
JAXK4023-03, JAGUAR XK R, 1998, F, 8 pages, format A4, dépliant
JAXK4023-04, JAGUAR XK R, 1998, D, 8 pages, format A4, dépliant

JAXK4024-01, JAGUAR XK R, 1998, GB, ref : JLD 10 01 36 98, 16 pages, format 1,2 A4
JAXK4024-02, JAGUAR XK R, 1998, INT FRA, ref : JLD 11A 01 36 98, 16 pages, format 1,2 A4
JAXK4024-03, JAGUAR XK R, 1998, F, ref : JLD 11 01 36 98, 16 pages, format 1,2 A4
JAXK4024-05, JAGUAR XK R, 1998, D, ref : JLD 13 01 36 98, 16 pages, format 1,2 A4
JAXK4024-04, JAGUAR XK R, 1998, I, ref : JLD 14 01 36 98, 16 pages, format 1,2 A4

JAXK4026-01, JAGUAR XK R, 06/2000, I, carte postale

JAXK4038-01, JAGUAR XK R PORTFOLIO, 2004, USA, 2 pages, format A4

Information sur les catalogues disponibles / vos commentaires (e-mail)
Inquire on available brochures / your opinion (e-mail)
Fragen um verfügbare Prospekte / Ihre Meinung (E-Mail)
Informations générales / General information / Generalinformation
Foire Aux Questions / Frequent Asked Questions

AUTOMOBILE SPORTIVE (Tout sur l'automobile sportive, une référence en la matière !)

 

Retour menu JAGUAR

Retour menu marques anglaises

Retour menu principal